Prasminga vakarienė

2021 m. spalio 20 d. įvyko eilinis klubo susirinkimas, kuriame dalyvavo ir Šakių LIONS klubo atstovai. Tradiciškai aptarėme veiklas ir numatomus darbus. Susirinkimas buvo kitoks, nes įprasmintas parama – VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“ neįgalieji mokindamiesi naujų įgūdžių pagamino vakarienę ir patiekė susirinkimui. Suaukota vakaro metu per 500 eurų. Lėšos skirtos protinę negalią turinčių asmenų darbinių įgūdžių ugdymo projekto tęstinumui. #MesTarnaujam#LIONS